Хаилбитес-ови шаблони безбедносне политике!

Осигуравање сигурности информација и имовине ваше компаније требало би да буде главни приоритет.

Један од кључних начина на који то постижемо је креирање и имплементација безбедносних политика које усмеравају радње и понашање наших запослених.

политика

Како ће ваши запослени знати
безбедносне праксе за вашу компанију?

Како градиш безбедносна култура?

Када покушавате да изградите културу у својој компанији, први корак је довођење свих на исту страницу.

Сигурносне политике су један од првих корака у развијању става ваше компаније уобичајени ризици информационе технологије.

Читање и прихватање безбедносних политика ваше компаније је један од прве ствари које новозапослени треба да уради. 

Да ли покривате Основе?

Питате се да ли сте нестали основне безбедносне политике?

Можете брзо да проверите питајући колеге о ставу ваше компаније на било коју од смерница у наставку.

Тражим помоћ у састављајући их заједно?

Изаберите смернице које желите да разговарате у наставку и ми ћемо вам се обратити са информацијама о смерницама за које вам треба помоћ у креирању!